Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ειδίκευση στην Ακτομηχανική και στα Λιμενικά Έργα
Brief info

Ο Δρ Μιχαήλ Χονδρός είναι Διδάσκων (ΠΔ 407/80) στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Κατέχει 12-ετή εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την θαλάσσια υδραυλική, την ακτομηχανική και τα λιμενικά και παράκτια έργα, έχοντας συμμετάσχει σε πάνω από 10 ερευνητικά έργα.

Τα ερευνητικά του αποτελέσματα έχουν παρουσιασθεί σε πάνω από 40 δημοσιευμένες έρευνες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει βραβευθεί για αρκετές έρευνες, ενώ ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για 4 έτη (διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής), ύστερα από Πανελλήνια διάκριση.

Έχει κατασκευάσει εξελιγμένα αριθμητικά μοντέλα προσομοίωσης της κυματικής διάδοσης (Βoussinesq-type, Parabolic & Elliptic Mild Slope), της παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας και των τάσεων στερεομεταφοράς. Στα παραπάνω μοντέλα έχει ενσωματώσει μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή φυσικών προσομοιώσεων στο διδιάστατο κανάλι και στη τριδιάστατη δεξαμενή του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ.

Έχει αποκτήσει πολυετή εμπειρία στην μελέτη λιμενικών και ακτομηχανικών έργων και έργων ανοιχτής θαλάσσης. Ως σύμβουλος μελετητικής εταιρείας του αντικειμένου επί σειρά ετών και πλέον ως συνιδρυτής της εταιρείας Scientia Maris, είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει τις επιστημονικές του γνώσεις σε μια πληθώρα πραγματικών προκλήσεων προστασίας των ακτών και ανάπτυξης των λιμένων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (π.χ. Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Γουιάνα -Ν.Αμερική κ.α.). Έχει συμμετάσχει σε 10 μελέτες Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) ανάπτυξης λιμένων και περίπου σε 40 μελέτες λιμενικών και ακτομηχανικών έργων και έργων ανοικτής θαλάσσης.

Βιογραφικό Σημείωμα

τηλ.: +210 772 1992

email: michondros@mail.ntua.gr 

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]