Καθηγήτρια ΕΜΠ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων
Brief info

Η Δρ. Β. Τσουκαλά είναι Καθηγήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ) του ΕΜΠ.

Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονική Υπεύθυνη ή / και συντονίστρια ομάδας σε περισσότερα από 35 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην λειτουργία και στην ανακατασκευή λιμένων και παράκτιων κατασκευών.

Παράλληλα, το ερευνητικό της πεδίο εκτείνεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και την λειτουργία λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων, στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ), στην επίδραση των κλιματικών μεταβολών στην παράκτια ζώνη, στην τρωτότητα των λιμενικών και παράκτιων έργων καθώς και στην προσαρμογή και θωράκιση των παράκτιων κατασκευών από τις κλιματικές μεταβολές. Πρόσφατα, σε συνεργασία με υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες, και ενσωματώνοντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης (π.χ. συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων, κάμερες τρισδιάστατης απεικόνισης, κ.ά.), έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία για α) την εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας, β) την διαμόρφωση κατάλληλων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της δομικής υγείας των κατασκευών (Structural Health Monitoring) και γ) την αναβάθμιση της ανθεκτικότητας των παράκτιων ζωνών και των λιμένων στο πλαίσιο της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης.

Τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα περιλαμβάνουν πάνω από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια με υψηλό αντίκτυπο, ενώ έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος συντάκτης ή κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας έχει αποτελέσει ενεργό μέλος σε πολλούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς. Η συνεισφορά της στην εξέλιξη νέων ερευνητών έχει υπάρξει καθοριστική, μέσω της επίβλεψης περισσότερων από 80 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Τα τελευταία χρόνια δρα ως Επιστημονική Υπεύθυνη σε τρέχουσες έρευνες που πραγματοποιούνται από 2 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 6 υποψήφιους διδάκτορες. Η σωστή καθοδήγηση που προσφέρει στην εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών είχε ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση υποτροφιών από το ΙΚΥ και το ΕΜΠ σε 4 από τις διδακτορικές έρευνες, εκ των οποίων η μία είναι σε εξέλιξη και οι 3 έχουν ολοκληρωθεί.

Βιογραφικό Σημείωμα

τηλ.: +210 772 2372

emailvtsouk@hydro.ntua.gr

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]