Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ειδίκευση στην Ακτομηχανική και Μορφολογική εξέλιξη πυθμένα
Brief info

Ο Δρ. Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι Ερευνητικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων ΕΜΠ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Το 2019, ξεκίνησε τις Διδακτορικές του σπουδές στο πεδίο της παράκτιας υδροδυναμικής και μορφολογικής εξέλιξης παράκτιου πυθμένα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την αριθμητική προσομοίωση διεργασιών θαλάσσιας και παράκτιας υδροδυναμικής, στερεομεταφοράς και μορφολογίας πυθμένα, διασποράς πετρελαιοκηλίδας και την ευστάθεια λιμενικών και παράκτιων έργων. Διαθέτει ευχέρεια στη χρήστη πληθώρας γλωσσών προγραμματισμού (εξαιρετική γνώση σε Fortran, Python, Matlab και καλή γνώση σε C#, Julia, Javascript) ενώ έχει εκτενή εμπειρία σε εφαρμογή και ανάπτυξη λογισμικών παράκτιας. Συμμετέχει σε 3 Ερευνητικά Προγράμματα και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε 25 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε διεθνή συνέδρια.

Βιογραφικό Σημείωμα

τηλ.: +210 772 2351

email: andreas_papad@yahoo.com

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]