Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο περιλαμβάνονται οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης διπλωματικών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

http://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/1323/

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

2022

Μπρουζιούτη, Σ. (2022). Εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης για την εκτίμηση τρωτότητας λιμενικών υποδομών, Επιβλ. Τσουκαλά, Β.Κ.

Παντελίδης, Α. (2022). Τα αλιευτικά καταφύγια Κύπρου : βάση δεδομένων και εκτίμηση τρωτότητας, Επιβλ. Τσουκαλά, Β.Κ.

2020

Γαλάνης, Δ. (2020). Επίδραση της μεταβλητότητας της στάθμης της θάλασσας και της παλίρροιας στη χωρική κατανομή του ύψους κύματος – Εκτίμηση συνθηκών ναυσιπλοΐας σε πέντε λιμένες του κόσμου, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Κουβέλη, Κ. (2020). Εφαρμογή του κώδικα ISPS στη λιμενική εγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Μαγκανάρης, Π. (2020). Διερεύνηση απόδοσης διατάξεων μαρινών σε σχέση με την παράκτια στερεομεταφορά, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Παπαδάκης, Ε. (2020). Μέθοδοι αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης λιμενικών έργων – Εφαρμογή στο λιμένα Ευδήλου Ικαρίας, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Πυθαρούλιου Α. (2020). Αποτίμηση μεθόδων μακροχρόνιας πρόβλεψης μορφολογικής εξέλιξης πυθμένα – Εφαρμογή στην ακτή Καμάρες της Σίφνου, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2019

Βλαχάκης, Ι. (2019). Προσαρμογή έργων προστασίας της ακτής στην κλιματική αλλαγή για την ενίσχυση της παράκτιας οδικής ασφάλειας, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Κορομηλάς, Α. (2019). Πρόταση δείκτη τρωτότητας φυσικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις λιμενικές εγκαταστάσεις με αξιοποίηση ΓΠΣ, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Παναγόπουλος Λ.Ε. (2019). Στερεομεταφορά και παράκτιες διεργασίες με μεθόδους σχηματοποίησης κυματικού κλίματος – Περίπτωση Λιμένα Ρεθύμνου, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Παπαδοπούλου, Ν. (2019). Διερεύνηση παράκτιας διάβρωσης με χρήση μαθηματικών μοντέλων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Σκούρτη, Ο. (2019). Μέθοδοι προσαρμογής λιμένων στην κλιματική αλλαγή – Εφαρμογή στο λιμένα Ευδήλου Ικαρίας, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Σταματιάδης, Α. (2019). Αριθμητική προσομοίωση ανεμογενών κυματισμών και σύγκριση με μαθηματικές εξισώσεις, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2018

Καρούσης, Α. (2018). Ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων για τον υπολογισμό της εξέλιξης του πυθμένα Λιμενικών Έργων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Παπαδημητρίου, Α. (2018). Εκτίμηση παράκτιων φυσικών διεργασιών στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού με χρήση αριθμητικών μοντέλων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2017

Κουλουρίδη, Β. (2017). Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός με τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Μάντζιος, Κ. (2017). Βάση δεδομένων ζωνών σκαφών αναψυχής σε υφιστάμενους λιμένες, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Σαλτουρίδου, Δ. (2017). Υπεράκτια εκμετάλλευση πετρελαίου στην Ελλάδα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Τσουκαλάς, A. (2017). Πειραματική διερεύνηση πιέσεων μη θραυομένων κυματισμών σε κεκλιμένο αδιαπέρατο κυματοθραύστη, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., Γιαντσή, Θ.

2016

Κλινάκη, Π. (2016). Η επίδραση της περιόδου του κύματος στο σχεδιασμό θωράκισης κυματοθραύστη, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Σκαρλάτου, Ε. (2016). Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών λαμβάνοντας υπόψη ακραίες κυματικές συνθήκες- εφαρμογή περιοχή Ρεθύμνου, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Σωτηριάδου, Α. (2016). Λιμένας Ερμούπολης Σύρου: Πρόταση για τη μετά το Νεώριο εποχή, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Χαλαστάνη, Β. (2016). Σχεδιασμός κατασκευή και κανονιστικό πλαίσιο τεχνητού υφάλου στον όρμο του Μαραθώνα, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2015

Κρητικός, Κ. (2015). Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτογραμμής κοντά σε μαρίνα Διπλωματική Εργασία, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2014

Αγγελέρου, Π. (2014). Αριθμητική προσομοίωση υδροδυναμικού πεδίου και κίνησης ιζήματος σε ακτή τύπου θύλακα, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Κραγιοπούλου, Ε. (2014). Εκτίμηση επικινδυνότητας ατυχημάτων πετρελαιοκηλίδας-εφαρμογή δύο μεθοδολογιών στο Σαρωνικό κόλπο, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Μαντέλου, M. (2014). Μελέτη υδροδυναμικού πεδίου σε φυσικό ύφαλο κυματοθραύστη, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Πυρπιρή, Θ. (2014). Υπολογισμός του συντελεστή κυματικής μετάδοσης με χρήση νευρωνικών δικτύων και πειραματικών μετρήσεων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Σαμλίδης, Ν. 2014. Κυματική μετάδοση πίσω από ύφαλους κυματοθραύστες, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Χρηστάκης, Γ. (2014). Σύγκριση δύο μαθηματικών μοντέλων διασποράς πετρελαιοκηλίδας στο Θερμαϊκό Κόλπο, Επιβλ.: Στάμου, Α., & Τσουκαλά, Β.Κ.

2013

Αφεντούλης, B. (2013). Αριθμητική διερεύνηση της εντατικοποίησης της κυματικής δράσης στα κατάντη Μόλου Λιμένα, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

Κωνσταντουδάκη, Γ. (2013). Υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα σε λιμένα – Εφαρμογή στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Ποτουρίδης, Σ. (2013). Σύγκριση των προγραμμάτων GNOME, MEDSLIK και FLOW 3D-L για τον υπολογισμό τροχιάς πετρελαιοκηλίδας, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2012

Κάλφας, Δ. (2012). Πολυκριτηριακή μεθοδολογία χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αξιολόγησης οικολογικών εμπορικών λιμένων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Κοκμοτός, Ι. (2012). Επίδραση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην επιλογή ανακατασκευής του αεροδρομίου Ανδραβίδας – Εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων με τη χρήση της μεθόδου <<Μήτρα Επίτευξης Στόχων>> (Goals Achievement Matrix), Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Κορφιάτης, I. (2012). Επίδραση οπών του προβλήτα και εναλλακτικών διατάξεων στη κυματική διαταραχή στο λιμένα Κυπαρισσίας, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

Κούφαλη, Μ. (2012). Πειραματική διερεύνηση της εντατικοποίησης της κυματικής δράσης στα κατάντη μόλου λιμένα, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

Μονεμβασιώτη, Αικ. (2012). Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης, Επιβλ.:Τσουκαλά Β.Κ.

Παρτάλης, Γ. (2012). Επιλογή θέσης αεροδρομίου με πολυκριτηριακές μεθόδους ανάλυσης αποφάσεων”, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Ρίζος, Σ. (2012). Προσομοίωση κυματικής διείσδυσης από αγωγό ανανέωσης υδάτων σε λιμενολεκάνη μέσω αριθμητικού μοντέλου συζευγμένων ιδιομορφών, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Χαρχούση, Δ. (2012). Συγκριτική αξιολόγηση μεθοδολογιών υπολογισμού υδατικού αποτυπώματος – Εφαρμογή κάμπος Χανίων, Επιβλ.: Τσουκαλά Β.Κ.

2011

Αντωνοπούλου, Μ. (2011). Πολυκριτηριακή ανάλυση χωροθέτησης αιολικού πάρκου στη θάλασσα, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Καλαμπαλίκη, Ζ. (2011). Διερεύνηση μεθοδολογιών υπολογισμού υδατικού αποτυπώματος – Εφαρμογή στην πεδιάδα Μεσσαράς, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2010

Καλαντίδου Α. (2010). Αειφόρος περιβαλλοντικός σχεδιασμός της παραλιακής ζώνης του Δήμου Ξυλοκάστρου με τη μέθοδο των Περιβαλλοντικών Δεικτών, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Μπούνδρης, Κ.Ι. (2010). Υπολογιστική διερεύνηση διάδοσης κυματικής διαταραχής στο λιμένα Κολυμβαρίου, μέσω αγωγών ανανέωσης, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Σταθάτου, Π. (2010). Υδατικό αποτύπωμα – Ένα σύγχρονο εργαλείο στη διαχείριση υδατικών πόρων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

2007

Δαλέζιος, Γ. (2007). Πειραματική διερεύνηση συστήματος έργων προστασίας ακτής Κάτω Πύργου στην Κύπρο, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

Μπρέμπος, Ε., & Ντεβές, Δ. (2007). Πειραματική διερεύνηση κυματικής διείσδυσης από αγωγό ανανέωσης υδάτων σε λιμενολεκάνη, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

2006

Βαρτελάτου, Σ. (2006). Παραμετρική ανάλυση κυματικής διείσδυσης από αγωγό ανανέωσης υδάτων, Επιβλ.: Τσουκαλά, Β.Κ.

Μιχαλοπούλου, Π. (2006). Έρευνα σε φυσικό προσομοίωμα για την επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων Αεροσκαφών 10-28 του Αερολιμένα Μακεδονία, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

Σιγαλός, Λ. (2006). Πειραματική διερεύνηση κυματικής διείσδυσης από αγωγούς ανανέωσης ύδατος στη λιμενολεκάνη του Κολυμβαρίου Ν. Κρήτης, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

Σταύρου, Ε. (2006). Μελέτη σε φυσικό προσομοίωμα για την προστασία και βελτίωση των ακτών Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Κύπρου, Επιβλ.: Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

2005

Γιαννάκη, Σ.Τ. (2005). Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης των αγωγών ανανέωσης ύδατος στα κυματικά χαρακτηριστικά και στην οξυγόνωση της εσωτερικής περιοχής παρακτίων έργων, Επιβλ.: Στάμου, Α., Μουτζούρης, Κ.Ι., & Τσουκαλά, Β.Κ.

2004

Αποστολάτου, Α. (2004). Μετρήσεις Συγκέντρωσης Διαλυμένου Οξυγόνου στον Επιβατικό Λιμένα Πειραιά, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

Κόκκινος, Α., & Παππάς, Ν. (2004). Μετρήσεις Συγκέντρωσης Διαλυμένου Οξυγόνου στον Επιβατικό Λιμένα Πειραιά, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

2003

Μωρός, Σ., & Γαλλιός, Φ. (2003). Μετρήσεις Συγκέντρωσης Διαλυμένου Οξυγόνου στον κεντρικό Λιμένα Πειραιά, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

2002

Αποστολάτου, Α., & Δανάλης, Ν. (2002). Μετρήσεις Συγκέντρωσης Διαλυμένου Οξυγόνου Θαλάσσιου Νερού σε Λιμένα Ανατολικής Αττικής, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

Φιλιππόπουλος, Ε.I (2002). Πειραματική Διερεύνηση μετάδοσης κυματισμών και διαλυμένου οξυγόνου μέσω πορώδους κυματοθραύστη, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

1999

Τόφα, Η. (1999). Μεγάλης Κλίμακας Πειραματικές Μετρήσεις στο Franzius Institut του Πανεπιστημίου του Ανόβερο Γερμανίας για τη Διείσδυση Οξυγόνου στην Περιοχή Κυματοθραύστη, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

1998

Δαμάσκου, Ε., & Κακονύκτη, Δ. (1998). Πειραματική Διερεύνηση Οξυγόνωσης Θαλάσσιου Νερού σε Περιοχή Κεκλιμένης Ακτής, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

Καρατζένη, Α.Ι. (1998). Μετρήσεις Συγκέντρωσης Διαλυμένου Οξυγόνου Θαλάσσιου Νερού σε Λιμένα Ανατολικής Αττικής, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

1996

Καρακίτσου, Α. (1996). Πειραματική Διερεύνηση Οξυγόνωσης Θαλάσσιου Νερού Μέσω Σώματος Κυματοθραύστη, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

Χυτήρογλου, Σ. (1996). Πειραματική Διερεύνηση Οξυγόνωσης υπό την Επίδραση Κυμάτων στην Περιοχή Κυματοθραύστη, Επιβλ.: Μουτζούρης Κ.Ι.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]