Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο περιλαμβάνονται οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης διπλωματικών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

http://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/1323/

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” 

2022

Κατράδη, Α. (2022). Χωροθέτηση πλωτού αιολικού πάρκου με τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο Αιγαίο Πέλαγος.

Κουλούρη, Μ. (2022). Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης τρωτότητας σε παράκτιες περιοχές και λιμένες.

2021

Μίζη, Μ. (2021). Προσδιορισμός δείκτη τρωτότητας λιμένων για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Καλπύρη, Μ. (2021). Μαθηματική προσομοίωση παράκτιας κατάκλυσης της παράκτιας ζώνης του Ρεθύμνου Κρήτης.

Λεβέντη, Ε. (2021). Ποιοτική ανάλυση αξιοποίησης της μαρίνας Αχιλλίου Σκύρου με βάση τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης.

2020

Ατζάμπου, Π. (2020). Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης κυμάτων – ρευμάτων στα φασματικά μοντέλα 3ης γενιάς.

Παπαδόπουλος, Γ. (2020). Συγκριτική διερεύνηση μεθόδων υπολογισμού κύματος σχεδιασμού για λιμενικά έργα.

2019

Χονδρόγιαννης, H. (2019). Δείκτης τρωτότητας παράκτιων υποδομών για την διαχείριση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής – Μελέτη εφαρμογής στις υποδομές Πελοποννήσου.

2018

Κατσάμπη, Δ. (2018). Ακτομηχανική διερεύνηση φυσικών διεργασιών και σχεδιασμού έργων προστασίας στην παράκτια ζώνη. Εφαρμογή στην περιοχή της Αυλίδας

2016

Κραγιοπούλου, Ε. (2016). Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών για ακραίες κυματικές συνθήκες με χρήση του μοντέλου XBeach

Πυρπιρή, Θ. (2016). Εκτίμηση κυματικής υπερπήδησης με ανάλυση ακραίων τιμών ύψους κύματος

2015

Χριστοδούλου, Χρ. (2015). Κυματική αναρρίχηση στην παράκτια περιοχή του Ρεθύμνου υπό ακραίες κυματικές συνθήκες

2014

Νικολάου, Ε. (2014). Αριθμητική διερεύνηση απόδοσης συστήματος κυματοθραυστών

2012

Αθανασίου, Π. (2012). Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης και αξιολόγηση επιπτώσεων για εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

Αργυρόπουλος, Ε. (2012). Μελέτη της εντατικοποίησης των κυματικών μεγεθών κατάντη κυματοθραύστη και εκτός της σκιάς του

Βαβαδάκη, Ε. (2012). Διαχείριση παρακτίων ζωνών με τη χρήση συστημάτων υδροπληροφορικής-Αριθμητική προσομοίωση σχεδιαστικών επιλογών λιμένων για σκάφη αναψυχής σε αμμώδεις ακτές

Μπούνδρης, Ι. (2012). Αριθμητικές Μέθοδοι Προσομοίωσης Κυματικής Διαταραχής από την Παρουσία Αγωγών Ανανέωσης

Χατζηρόδου, Α. (2012). Αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης παράκτιας ζώνης με τη χρήση περιβαλλοντικών δεικτών

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]