Μετρήσεις σε φυσικό προσομοίωμα

  • Διερεύνηση κυματικής διαταραχής σε λιμένα.
  • Διερεύνηση ακτομηχανικών επιπτώσεων.
  • Έλεγχος επάρκειας – αποκατάσταση – βελτίωση λειτουργίας λιμενικών έργων.
  • Διερεύνηση μη συμβατικής κατασκευής λιμενικών έργων (κυματοθραύστες με αναβαθμό, απορροφητικά κρηπιδώματα κ.ά).
  • Άρση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (προσάμμωση σε λιμένες, διάβρωση γειτνιαζόντων ακτών, συσσώρευση φυκών σε λιμενολεκάνες, ανανέωση υδάτων κ.ά).
  • Φυσικό προσομοίωμα αρχαίων λιμένων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]