💥Μην χάσετε τις νέες δημοσιεύσεις της ομάδας του Εργαστηρίου σχετικές με την τρωτότητα ακτών και λιμένων

🗞 Γεμάτοι χαρά και ενθουσιασμό θέλουμε να μοιραστούμε τις δύο εργασίες μας που δημοσιεύτηκαν στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά “Sustainability” και “Journal of Marine Science” στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “Διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης του Δήμου Θηβαίων λαμβάνοντας υπόψη την τρωτότητα και τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή”! Οι εργασίες μας έχουν ως στόχο να ενισχύσουν υφιστάμενες πρακτικές αξιολόγησης της τρωτότητας ακτών και λιμένων εντάσσοντας ταυτόχρονα σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης των ακτογραμμών και των λιμενικών υποδομών 🛳🏝🌊️!

Μπορείτε να βρείτε τις δύο δημοσιεύσεις στους ακόλουθους συνδέσμους:

​2. Impact of spatial segmentation on the assessment of coastal vulnerability—Insights and practical recommendations, Journal of Marine Science 2023, 11, 1675.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]