Διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης Ζημιών στο Λιμένα Ευδήλου Ικαρίας, Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος που έχει στόχο τη Διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης Ζημιών στο Λιμένα Ευδήλου Ικαρίας, έπειτα από τις έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα στις 18 Ιανουαρίου 2018, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών στον προσήνεμο μόλο του Λιμένα, περιλαμβάνει:

  • τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης των λιμενικών υποδομών μετά την εκδήλωση των ζημιών,
  • τον έλεγχο της μελέτης του έργου και κατά πόσο αυτή προέβλεπε κατασκευές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα συνήθη και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και τις συνεπαγόμενες φορτίσεις,
  • τον έλεγχο της κατασκευής, κυρίως ως προς το βαθμό που ακολουθήθηκε η αντίστοιχη οριστική μελέτη του έργου, με σκοπό την υποβολή προτάσεων σε περίπτωση που απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα προστασίας ή προσαρμογή της μελέτης ώστε να αποφευχθούν ανάλογες ζημιές στο μέλλον.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]