Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο – Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνέχεια των επιτυχημένων συνεδρίων:

• Λιμενικά Έργα
• Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών
• Τουριστικοί Λιμένες, Μαρίνες

και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Tουρισμού, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει και να ενθαρρύνει ολοκληρωμένες συζητήσεις σχετικά με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων, δίνοντας έμφαση στις υποστηρικτικές υποδομές για πλοία και πλωτές κατασκευές κάθε είδους, στην προστασία των παράκτιων περιοχών από τη διάβρωση, στον μακροχρόνιο σχηματισμό της μορφολογίας των παράκτιων ζωνών, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρωπογενείς λιμενικές, παράκτιες και υπεράκτιες υποδομές, την διάδοση των κυμάτων και την προστασία των παράκτιων ζωνών από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών (σταθερών και πλωτών) για την υποβρύχια εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αποθήκευση και μεταφορά τους, καθώς και τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας για τη μετατροπή και εκμετάλλευση της αειφόρου ενέργειας(αιολικής και κυματικής).

Επιπρόσθετοι στόχοι του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση της κοινότητας όσον αφορά στην σύγχρονη κατάσταση στον τομέα και στην προώθηση των σημερινών μεθοδολογικών πρακτικών που σχετίζονται με την κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων.

Σύνδεσμος συνεδρίου: https://dmpco.eu/

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]