Διδακτορικές Διατριβές

Ολοκληρωμένες

Αφεντούλης Βασίλειος Χ. (2022). Διάδοση κυμάτων σε ρηχά νερά και αλληλεπίδραση ρευστού θαλάσσιου πυθμένα.

Μαρτζίκος Νικόλαος Τ. (2021). Ανάλυση παράκτιων καταιγίδων για την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό των λιμενικών και παράκτιων έργων.

Μαλλιούρη Δήμητρα Ι. (2020). Πιθανοτικός σχεδιασμός παράκτιων έργων.

Κλωνάρης Γεώργιος Θ. (2016). Μορφοδυναμική ακτής με υφάλους κυματοθραύστες.

Μεταλληνός Αναστάσιος Σ. (2026). Υδροδυναμικές συνθήκες σε ύφαλο διαπερατό κυματοθραύστη λόγω θαλασσίων κυματισμών.

Γιαντσή Θεοδώρα Ε. (2014). Πειραματική διερεύνηση ανάκλασης και υπερπήδησης κυμάτων σε κατακόρυφα μέτωπα με διατάξεις απομείωσης ενέργειας.

Χονδρός Μιχαήλ Κ. (2014). Στοχαστική προσομοίωση θαλάσσσιων κυματισμών στα αβαθή ύδατα.

Τζανής Κ. (2003). Πιθανοτική περιγραφή τυχαίων καταστάσεων θαλάσσης.

Τσουκαλά Βασιλική Κ. (2000). Κυματογενής διείσδυση οξυγόνου στην παράκτια ζώνη.

Κυπραίος Νικηφόρος (1992). Απόκριση ακτής θυλάκιου σε κυματική διέργερση.

Σε εξέλιξη

Τσάιμου Χριστίνα Ν. (Έναρξη Εκπόνησης Οκτώβριος 2019). Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης αστοχίας λιμενικών έργων κατά τη φάση λειτουργίας τους.

Καπόπουλος Χ. (Έναρξη Εκπόνησης Μάιος 2019). Αριθμητική προσομοίωση της μορφολογίας των χαλικωδών ακτών σε συνάρτηση με την προστασία τους και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Παπαδημητρίου Ανδρέας (Έναρξη Εκπόνησης Μάιος 2019). Διάδοση κυματισμών στην παράκτια ζώνη και συνεπαγόμενες υδροδυναμικές διεργασίες στην ζώνη διαβροχής.

Χαλαστάνη Βασιλική Ι. (Έναρξη Εκπόνησης Φεβρουάριος 2018). Τεχνικές βελτιστοποίησης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Τσώκος Α. (Έναρξη Εκπόνησης Φεβρουάριος 2016). Παράκτιες γεωπεριβαλλοντικές διεργασίες στη νότια ακτή του Κορινθιακού κόλπου.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας από web-idea.gr © 2024. Εργαστήριο Λιμενικών Έργων. All rights reserved.

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]